ĐỊA CHỈ: KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN
THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN, BÁO CHÁY.
NĂM THỰC HIỆN 2022