ĐỊA CHỈ:KHU LIÊN HỢP THỂ THAO VÀ DÂN CƯ TÂN THẮNG (CELADON CITY) TOÀ NHÀ KHU A5, ĐƯỜNG N1, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, TP HCM.
HẠNG MỤC THI CÔNG: HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỆN NHẸ, HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC, ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ.
CHỦ ĐẦU TƯ: GAMUDA LAND
NĂM THI CÔNG : 2022