ĐỊA CHỈ: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINCOME, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA,TỈNH ĐỒNG NAI.
CHỦ ĐẦU TƯU: CENTRAL RETAIL
HẠNG MỤC THI CÔNG:
+HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, ĐIỆN LỰC
+HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ
+HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ
+HỆ THỐNG PCCC